Liên kết website:
 
 
 
 
SƠ ĐỒ WEB

   TRANG CHỦ
   CHỨNG CHỈ VTCB
          Lợi ích
          Mẫu chứng chỉ ĐTV
          Mẫu chứng chỉ học viên
   HỆ THỐNG VTOS
          Giới thiệu VTOS
          Qui trình đăng ký, thẩm định
          Đào tạo viên
          Học viên
          Đơn vị tuyển dụng
          Trung tâm thẩm định
          13 tiêu chuẩn kỹ năng nghề
          Kỳ thẩm định
   SỐ LIỆU THỐNG KÊ
   MỨC THU DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH
   TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
          Tin VTCB
          Tin ngành du lịch
   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
   ẤN PHẨM
          Quản lý và vận hành hệ thống VTOS
          5 Giáo trình nghiệp vụ Khách sạn
          Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề
          Tài liệu phục vụ thẩm định VTOS
          Bản tin VTCB
   CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
   SƠ ĐỒ WEB
   GIỚI THIỆU VTCB
   TÌM KIẾM
   LIÊN HỆ
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn