Liên kết website:
 
 
 
 
QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ, THẨM ĐỊNH
 
1. NHẬN MẪU ĐĂNG KÝ 1 TẠI ĐÂY
2. ĐIỀN THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
3. ĐIỀN THÔNG TIN VỀ NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ
4. MỖI NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ GỬI KÈM 02 ẢNH 4 X6
5. GỬI ĐẾN VĂN PHÒNG VTCB BẰNG CẢ 2 CÁCH:
- GỬI BƯU ĐIỆN ĐẾN ĐỊA CHỈ: VĂN PHÒNG VTCB, TẦNG 7 - 80 QUÁN SỨ, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI
- GỬI MAIL ĐẾN ĐỊA CHỈ: vtcb@hn.vnn.vn
HƯỚNG DẪN KHAI MẪU ĐĂNG KÝ
ĐIỀN THÔNG TIN ĐƠN VỊ
ĐIỀN THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ
NHẬN SỔ KỸ NĂNG NGHỀ
HOÀN THÀNH SỔ KỸ NĂNG NGHỀ
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn