THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0602
Tên đơn vị (TA): Van Long Hotel
Tên đơn vị (TV): Khách sạn Vân Long (Cty CP Du lịch & TM TKV) - Cẩm Phả
Địa chỉ (TV): 801 Trần Phú, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tỉnh / Thành phố: Quảng Ninh
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
09/2263
ỨNG VIÊN (0)