THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0603
Tên đơn vị (TA): Khoanh Xanh - Suoi Tien Tourist Company
Tên đơn vị (TV): Công ty du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên (Ba Vì)
Địa chỉ (TV): Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội
Tỉnh / Thành phố: Hà Nội
ĐÀO TẠO VIÊN (2)
Kiều Doãn Tuyên
09/2266
Nguyễn Đức Thủy
09/2399
ỨNG VIÊN (0)