THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0604
Tên đơn vị (TA): Tay Bac Hotel - Lai Chau)
Tên đơn vị (TV): Khách sạn Tây Bắc (Cty CP XNK tổng hợp Lai Châu)
Địa chỉ (TV): Phố Phong Châu 3, phường Đoàn Kết, Tx. Lai Châu, Lai Châu
Tỉnh / Thành phố: Lai Châu
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Lê Thị Bích Ngọc
09/2268
ỨNG VIÊN (0)