THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0607
Tên đơn vị (TA): Huy Kiet Travel Co, Ltd - Danang
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH Lữ hành Huy Kiệt - Đà Nẵng
Địa chỉ (TV): 79 Cao Thắng, Đà Nẵng
Tỉnh / Thành phố: Đà Nẵng
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Hồ Mai Linh
09/2298
ỨNG VIÊN (0)