THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0608
Tên đơn vị (TA): Hanoi Youth Comercial & Tourist - Nhatrang Branch JSC
Tên đơn vị (TV): Chi nhánh công ty CP TM Du lịch Thanh Niên Hà Nội tại Nha Trang
Địa chỉ (TV): Số 6 Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh / Thành phố: Khánh Hòa
ĐÀO TẠO VIÊN (2)
Phạm Bá Đạt
09/2299
Nguyễn Thị Mỹ Hồng
09/2544
ỨNG VIÊN (0)