THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0610
Tên đơn vị (TA): TNK Travel Company
Tên đơn vị (TV): Công ty lữ hành TNK - Tp. HCM
Địa chỉ (TV): 220 Đề Thám, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO VIÊN (4)
Nguyễn Bá Đông
09/2319
Trần Đoàn Như Ý
09/2501
Võ Thị Tuyết Hằng
09/2435
Nguyễn Đắc Danh
09/2577
ỨNG VIÊN (0)