THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0611
Tên đơn vị (TA): Viet Ngan comercial, service and tourist Co, Ltd
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH TM - DV và Du lịch Việt Ngân
Địa chỉ (TV): 630/25/1 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân phú, Quận 7, TPHCM
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Hoàng Đức Dũng
09/2324
ỨNG VIÊN (0)