THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0612
Tên đơn vị (TA): House Development JSC - Ba Ria Vung Tau Branch
Tên đơn vị (TV): Chi nhánh Cty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ (TV): 03, toà nhà 15 tầng, Nguyễn Thái Học, tp. Vũng Tàu
Tỉnh / Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Lê Quang Hiển
09/2325
ỨNG VIÊN (0)