THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0617
Tên đơn vị (TA): Southern Asia Trading - Service & Tourism Co, Ltd
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH TM - DV và Du lịch Nam Á Châu - tp. HCM
Địa chỉ (TV): 40/11 Bùi Viện, Quận 1, TPHCM
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Nguyễn Đức Minh Trí
09/2353
ỨNG VIÊN (0)