THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0618
Tên đơn vị (TA): Viet Legend Trading, Service and Tourism Co, Ltd
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH TM - DV và Du lịch Huyền Thoại Việt - tp. HCM
Địa chỉ (TV): 292/17 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Nguyễn Thị Anh Thơ
09/2355
ỨNG VIÊN (0)