THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0619
Tên đơn vị (TA): Viet Invent Traval Co, Ltd
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH Du lịch Sáng Tạo Việt - tp. HCM
Địa chỉ (TV): 203 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO VIÊN (2)
Nguyễn Thị Hải Hà
09/2357
Cao Thụy Bảo Trâm
09/2441
ỨNG VIÊN (0)