THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0620
Tên đơn vị (TA): Cuu Long Hotel - Can Tho
Tên đơn vị (TV): Khách sạn Cửu Long - Cần Thơ
Địa chỉ (TV): 52 Quang Trung, P.An Lạc, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ
Tỉnh / Thành phố: Cần Thơ
ĐÀO TẠO VIÊN (2)
Nguyễn Thị Ngọc Điệp
09/2373
Nguyễn Ngọc Thanh Mai
09/2454
ỨNG VIÊN (0)