THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0621
Tên đơn vị (TA): Saigon tourist Village - Binh Duong
Tên đơn vị (TV): Làng Du lịch Sài Gòn - Bình Dương
Địa chỉ (TV): Ấp Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thận An, Bình Dương
Tỉnh / Thành phố: Bình Dương
ĐÀO TẠO VIÊN (2)
Nguyễn Công Đại
09/2375
Doãn Trung Thanh
09/2574
ỨNG VIÊN (0)