THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0622
Tên đơn vị (TA): An Hai Son Hotel - Kien Giang
Tên đơn vị (TV): Khách sạn An Hải Sơn - Kiên Giang
Địa chỉ (TV): Ấp Bãi Giếng, Kiên Lương, Kiên Giang
Tỉnh / Thành phố: Kiên Giang
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Ong Chí Cường
09/2376
ỨNG VIÊN (0)