THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0624
Tên đơn vị (TA): Ha Long Bien Ngoc Co, Ltd
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH Hạ Long Biển Ngọc
Địa chỉ (TV): Khu 6 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
Tỉnh / Thành phố: Quảng Ninh
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Ngô Minh Đức
09/2389
ỨNG VIÊN (0)