THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0625
Tên đơn vị (TA): Tri Thuc Viet Tourist & Trading Co, Ltd
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH MTV TM & DL Tri thức Việt - Hải Dương
Địa chỉ (TV): 253 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, Hải Dương
Tỉnh / Thành phố: Hải Dương
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Ngô Hải Đăng
09/2390
ỨNG VIÊN (0)