THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0627
Tên đơn vị (TA): Phuong Nam Trading, Contruction & Tourist Co, Ltd
Tên đơn vị (TV): Cty TNHH Du lịch XD-TM Phương Nam - Bình Dương
Địa chỉ (TV): 15/12 Ấp Trung, Vĩnh Phú, Bình Dương
Tỉnh / Thành phố: Bình Dương
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Lữ Văn Phi
09/2446
ỨNG VIÊN (0)