THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0628
Tên đơn vị (TA): Victory Guest House
Tên đơn vị (TV): Nhà khách Thắng Lợi - Vũng Tàu
Địa chỉ (TV): 149 Thuỳ Vân - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
Tỉnh / Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Lưu Thanh Dũng
09/2451
ỨNG VIÊN (0)