THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0629
Tên đơn vị (TA): Mui Ne Tourist Service Co, Ltd
Tên đơn vị (TV): Cty TNHH DV Du lịch Mũi Né
Địa chỉ (TV): 10B Huỳnh Thúc Kháng, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận
Tỉnh / Thành phố: Bình Thuận
ĐÀO TẠO VIÊN (2)
Nguyễn Văn Tho
09/2459
Nguyễn Phú Vinh
09/2463
ỨNG VIÊN (0)