THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0630
Tên đơn vị (TA): Dong Khoi Hotel - Ben Tre
Tên đơn vị (TV): Khách sạn Đồng Khởi - Bến Tre
Địa chỉ (TV): 16 Hai Bà Trưng, TX Bến Tre, Bến Tre
Tỉnh / Thành phố: Bến Tre
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Phan Thị Chi
09/2462
ỨNG VIÊN (0)