THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0631
Tên đơn vị (TA): Ngoc Thao Hotel - HCM city
Tên đơn vị (TV): Khách sạn Ngọc Thảo - TP. HCM
Địa chỉ (TV): 340A Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Đoàn Văn Dân
09/2494
ỨNG VIÊN (0)