THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0632
Tên đơn vị (TA): Ky Hoa Trading & Tourist Co, Ltd
Tên đơn vị (TV): Công Ty TNHH Một thành viên DL TM Kỳ Hoà
Địa chỉ (TV): 12 Đường 3/2, Quận 10, TPHCM
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Bùi Ngọc Nghĩa
09/2495
ỨNG VIÊN (0)