THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0633
Tên đơn vị (TA): An Phu Tourist Service Co, Ltd - Binh Thuan Province
Tên đơn vị (TV): Cty TNHH DV DL An Phú - Bình Thuận
Địa chỉ (TV): 79B Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết, Bình Thuận
Tỉnh / Thành phố: Bình Thuận
ĐÀO TẠO VIÊN (2)
Trần Thành Trung
09/2499
Võ Văn Hòa
09/2503
ỨNG VIÊN (0)