THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0635
Tên đơn vị (TA): C & R Tourism & trading Co, Ltd
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH Thương mại và Du lịch C & R - Nha Trang
Địa chỉ (TV): 47A1 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh / Thành phố: Khánh Hòa
ĐÀO TẠO VIÊN (0)
ỨNG VIÊN (4)
Lê Xuân Thành
FV/EL/005117/0635
FV
Trương Thị Lý
FV/EL/005119/0635
FV
Nguyễn Vũ Đan Thùy
FW/EL/005116/0635
FW
Lê Văn Dũng
FW/EL/005118/0635
FW