THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0636
Tên đơn vị (TA): Tam Ky Tourist and Trading Co, Ltd
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Tam Kỳ
Địa chỉ (TV): NA
Tỉnh / Thành phố: Hà Nội
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Nghiêm Thúy Hà
09/2516
ỨNG VIÊN (0)