THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0639
Tên đơn vị (TA): Noi Bai Catering Service JS
Tên đơn vị (TV): Công ty LD sản xuất bữa ăn trên máy bay Nội Bài - Hà Nội
Địa chỉ (TV): Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội
Tỉnh / Thành phố: Hà Nội
ĐÀO TẠO VIÊN (0)
ỨNG VIÊN (0)