THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0643
Tên đơn vị (TA): Sunny Beach
Tên đơn vị (TV): Công Ty TNHH Bãi Biển Mặt Trời
Địa chỉ (TV): Đường 64-66 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, Xã Phan Thiết, Bình Thuận
Tỉnh / Thành phố: Bình Thuận
ĐÀO TẠO VIÊN (0)
ỨNG VIÊN (18)
Võ Thiện Bình Đức
FB/EL/005338/0643
FB
Huỳnh Hữu Nghĩa
FB/EL/005339/0643
FB
Bùi Thị Hồng
FB/EL/005340/0643
FB
Nguyễn Thanh Hòa
FB/EL/005341/0643
FB
Lê Đình Quốc Trung
FB/EL/005342/0643
FB
Trần Văn Thạch
FB/EL/005343/0643
FB
Cao Thị Thanh Tuyền
FB/EL/005344/0643
FB
Nguyễn Thị Phước
FW/EL/005327/0643
FW
Phạm Thị Hương
FW/EL/005328/0643
FW
Nguyễn Thị Lệ
FW/EL/005329/0643
FW
Nguyễn Thị Thu Thủy
FW/EL/005330/0643
FW
Bùi Quốc Huy
FW/EL/005331/0643
FW
Nguyễn VĂn Sự
FW/EL/005332/0643
FW
Phan Thị Mỹ Hạnh
HK/EL/005333/0643
HK
Đặng Bá Phi
HK/EL/005334/0643
HK
Nguyễ Thị Thùy
HK/EL/005335/0643
HK
Lê Thị Kim Hằng
HK/EL/005336/0643
HK
Lê Thi Thu
HK/EL/005337/0643
HK