THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0645
Tên đơn vị (TA): Victoria Nui Sam Resort
Tên đơn vị (TV): Làng Du lịch Victoria Núi Sam
Địa chỉ (TV): Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Tỉnh / Thành phố: An Giang
ĐÀO TẠO VIÊN (0)
ỨNG VIÊN (20)
Nguyễn Trí Hậu
FB/EL/005482/0645
FB
Nguyễn Minh Hiếu
FB/EL/005483/0645
FB
Trương Thị Yến Nhi
FB/EL/005484/0645
FB
Nguyễn Thị Thảo Ly
FB/EL/005485/0645
FB
Lâm Thị Mỹ Nga
FB/EL/005486/0645
FB
Trần Thị Thúy Quyên
FB/EL/005487/0645
FB
Nguyễn Xuân Đặng
FO/EL/005490/0645
FO
Ngô Minh Kha
FO/EL/005491/0645
FO
Nguyễn Nhân Ái
FO/EL/005492/0645
FO
Nguyễn Thị Diễm Hằng
FO/EL/005493/0645
FO
Đặng Thị Mỹ Tiên
FO/EL/005494/0645
FO
Ôn Trung Bữu
FV/EL/005500/0645
FV
Trần Yến Nhi
FV/EL/005501/0645
FV
Nguyễn Thị Hảnh
FV/EL/005503/0645
FV
Trần Thị Mỹ Duyên
FV/EL/005505/0645
FV
Võ Văn Qúi
HK/EL/005495/0645
HK
Đào Duy Tân
HK/EL/005496/0645
HK
Phan Trọng Nghĩa
HK/EL/005497/0645
HK
Nguyễn Văn Lâm
HK/EL/005498/0645
HK
Nguyễn Thị Ngọc Sương
HK/EL/005499/0645
HK