THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0647
Tên đơn vị (TA): MR TRADING COMPANY LIMITED VuTan
Tên đơn vị (TV): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VŨ TÂN
Địa chỉ (TV): 120 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO VIÊN (1)
Nguyễn Văn Hùng
09/2580
ỨNG VIÊN (0)