THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0648
Tên đơn vị (TA): Nikko Saigon Hotel
Tên đơn vị (TV): Khách sạn Nikko Saigon
Địa chỉ (TV): 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP . Hồ Chí Minh
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO VIÊN (0)
ỨNG VIÊN (127)
Phạm Thị Mỹ Dung
FB/EL/005740/0648
FB
Hồ Hoàng Thảo
FB/EL/005741/0648
FB
Nguyễn Văn Bảo
FB/EL/005742/0648
FB
Đoàn Minh Hùng
FB/EL/005743/0648
FB
Phạm Hồng Loan
FB/EL/005744/0648
FB
Đặng Nguyễn Thiên Phước
FB/EL/005745/0648
FB
Nguyễn Thanh Quang
FB/EL/005746/0648
FB
Huỳnh Lương Tấn
FB/EL/005747/0648
FB
Trần Thanh Tùng
FB/EL/005748/0648
FB
Nguyễn Thị Tố Uyên
FB/EL/005749/0648
FB
Đặng Xuân Dũng
FB/EL/005750/0648
FB
Tô Thành Dũng
FB/EL/005751/0648
FB
Nguyễn Thanh Phong
FB/EL/005752/0648
FB
Lâm Thái
FB/EL/005753/0648
FB
Cam Quốc Chí
FB/EL/005754/0648
FB
Lâm Trung Hiếu
FB/EL/005755/0648
FB
Yu Nhật Quỳnh
FB/EL/005757/0648
FB
Trần Ngọc Đức
FB/EL/005758/0648
FB
Trần Thị Thu Hà
FB/EL/005759/0648
FB
Nguyễn Thành Luân
FB/EL/005760/0648
FB
Trần Nguyễn Thanh Thảo
FB/EL/005761/0648
FB
Lý Trường An
FB/EL/005762/0648
FB
Nguyễn Thái Hòa
FB/EL/005763/0648
FB
Phan Đăng Lộc
FB/EL/005764/0648
FB
Lê Văn Trí
FB/EL/005765/0648
FB
Tôn Thất Nhật Vũ
FB/EL/005766/0648
FB
Nguyễn Phi Pha
FB/EL/005816/0648
FB
Đặng Thị Cẩm Vân
FO/EL/005712/0648
FO
Châu Chí Cường
FO/EL/005713/0648
FO
Lưu Thành Đạt
FO/EL/005714/0648
FO
Nguyễn Hoàng Tuấn Khanh
FO/EL/005715/0648
FO
Võ Thiên Đăng
FO/EL/005716/0648
FO
Nguyễn Hoàng Duy
FO/EL/005717/0648
FO
Lê Quang Hậu
FO/EL/005718/0648
FO
Nguyễn Văn Long
FO/EL/005720/0648
FO
Nguyễn Hoài Nam
FO/EL/005721/0648
FO
Nguyễn Châu Thành Nhân
FO/EL/005722/0648
FO
Nguyễn Văn Phong
FO/EL/005723/0648
FO
Huỳnh Thanh Sang
FO/EL/005724/0648
FO
Nguyễn Quốc Thịnh
FO/EL/005725/0648
FO
Nguyễn Mạnh Tuân
FO/EL/005726/0648
FO
Đinh Minh Ngọc
FO/EL/005728/0648
FO
Phạm Châu Hoài Nhi
FO/EL/005729/0648
FO
Hoàng Trâm Xuân Hương
FO/EL/005730/0648
FO
Phạm Ngọc Hoàng Liên
FO/EL/005731/0648
FO
Trịnh Phương Nhã
FO/EL/005732/0648
FO
Nguyễn Thị Kim Thảo
FO/EL/005733/0648
FO
Nguyễn Thị Bảo Trâm
FO/EL/005734/0648
FO
Nguyễn Mộng Trâm
FO/EL/005735/0648
FO
Phạm Minh Trúc
FO/EL/005736/0648
FO
Ngô Ngọc Quý
FO/EL/005737/0648
FO
Nguyễn Thị Phương Tâm
FO/EL/005738/0648
FO
Phạm Trương Thanh Trà
FO/EL/005739/0648
FO
Trần Đỗ Việt Long
FO/EL/005756/0648
FO
Đỗ Anh Huy
FO/EL/005846/0648
FO
Nguyễn Thị Thùy Trinh
FO/EL/005847/0648
FO
Lê Anh Toàn
FV/EL/005767/0648
FV
Huỳnh Châu Hồng Vân
FV/EL/005768/0648
FV
Phùng Quảng Xiếu
FV/EL/005769/0648
FV
Trần Yên Quốc An
FV/EL/005770/0648
FV
Huỳnh Cẩm Cường
FV/EL/005771/0648
FV
Hình Ích Cường
FV/EL/005772/0648
FV
Lương Trí Huy
FV/EL/005773/0648
FV
Thang Chí Minh
FV/EL/005774/0648
FV
Phạm Huy Phong
FV/EL/005775/0648
FV
Trương Lập Phú
FV/EL/005776/0648
FV
Vưu Khái Quốc
FV/EL/005777/0648
FV
Lý Quốc Quyền
FV/EL/005778/0648
FV
Giang Diệu Sang
FV/EL/005779/0648
FV
Lương Vinh Tài
FV/EL/005780/0648
FV
Trương Tấn Vinh
FV/EL/005781/0648
FV
Từ Cẩm Xương
FV/EL/005782/0648
FV
Nguyễn Thị Liên Hương
FV/EL/005783/0648
FV
Trần Thị Xuân Mai
FV/EL/005784/0648
FV
Hứa Thị Long Phượng
FV/EL/005785/0648
FV
Trần Tuấn Vĩnh
FV/EL/005786/0648
FV
Trần Thị Mỹ Dung
FV/EL/005787/0648
FV
Lê Thị Thu Hồng
FV/EL/005788/0648
FV
Võ Thụy Ly
FV/EL/005789/0648
FV
Nguyễn Thị Mỹ Phương
FV/EL/005790/0648
FV
Đỗ Quốc Thái
FV/EL/005791/0648
FV
Trần Đức Thọ
FV/EL/005792/0648
FV
Trương Quốc Đoàn
FV/EL/005793/0648
FV
Phạm Thanh Phong
FV/EL/005794/0648
FV
Lê Văn Bảy
FV/EL/005795/0648
FV
Lâm Anh Di
FV/EL/005796/0648
FV
Huỳnh Tô Hà
FV/EL/005797/0648
FV
Nguyễn Thanh Hiền
FV/EL/005798/0648
FV
Mai Huy Hoàng
FV/EL/005799/0648
FV
Hà Trần Công Khánh
FV/EL/005800/0648
FV
Phan Thị Bé Năm
FV/EL/005801/0648
FV
Trần Văn Nghiệp
FV/EL/005802/0648
FV
Trần Hữu Nhiên
FV/EL/005803/0648
FV
Huỳnh Thanh Phát
FV/EL/005804/0648
FV
Nguyễn Minh Quang
FV/EL/005805/0648
FV
Huỳnh Thành Sang
FV/EL/005806/0648
FV
Kiều Mai Sơn
FV/EL/005807/0648
FV
Nguyễn Ngoc Tâm
FV/EL/005808/0648
FV
Đỗ Duy Tân
FV/EL/005809/0648
FV
Phạm Văn Thành
FV/EL/005810/0648
FV
Lê Quang Thuận
FV/EL/005811/0648
FV
Trần Tiến Trí
FV/EL/005812/0648
FV
Võ Minh Thắng
FV/EL/005848/0648
FV
Nguyễn Tiến Dũng
HK/EL/005688/0648
HK
Mai Thanh Bình
HK/EL/005689/0648
HK
Nguyễn Phạm Đức Hà
HK/EL/005690/0648
HK
Trần Văn Hồng
HK/EL/005691/0648
HK
Nguyễn Hoài Chúc Linh
HK/EL/005692/0648
HK
Nguyễn Thị Phương Nga
HK/EL/005693/0648
HK
Nguyễn Huy Phương
HK/EL/005694/0648
HK
Trần Thúy Phượng
HK/EL/005695/0648
HK
Nguyễn Thị Thanh Trúc
HK/EL/005696/0648
HK
Nguyễn Thanh Tuấn
HK/EL/005697/0648
HK
Trần Hoàng Vinh
HK/EL/005698/0648
HK
Trần Hữu Hạng
HK/EL/005699/0648
HK
Nguyễn Thái Hòa
HK/EL/005700/0648
HK
Nguyễn Văn Hoàng
HK/EL/005701/0648
HK
Đào Quốc Khải
HK/EL/005702/0648
HK
Nguyễn Hoàng Linh
HK/EL/005703/0648
HK
Huỳnh Thị Nguyệt
HK/EL/005704/0648
HK
Trần Văn Trung
HK/EL/005705/0648
HK
Trương Minh Huyền
HK/EL/005706/0648
HK
Nguyễn Hồng Thanh Mai
HK/EL/005707/0648
HK
Nguyễn Thành Nhân
HK/EL/005708/0648
HK
Trần Đinh Lam Thảo
HK/EL/005709/0648
HK
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
HK/EL/005710/0648
HK
Hàng Thanh Tuyền
HK/EL/005711/0648
HK