THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0649
Tên đơn vị (TA): Khách sạn Lotte Legend Saigon
Tên đơn vị (TV): Khách sạn Lotte Legend Saigon
Địa chỉ (TV): 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO VIÊN (0)
ỨNG VIÊN (29)
Vũ Tiến Khoa
FB/EL/005817/0649
FB
Nguyễn Ngọc Minh
FB/EL/005818/0649
FB
Nguyễn Thị Châu
FB/EL/005819/0649
FB
Mai Thùy Trang
FB/EL/005820/0649
FB
Nguyễn Võ Hoài Thương
FB/EL/005821/0649
FB
Trần Mỹ Điệp
FB/EL/005822/0649
FB
Trần Tài Minh
FB/EL/005823/0649
FB
Lê Nguyễn Anh Thư
FB/EL/005824/0649
FB
Nguyễn Đại Thắng
FB/EL/005825/0649
FB
Trần Ngọc Minh
FB/EL/005826/0649
FB
Nguyễn Kim Nhật
FB/EL/005827/0649
FB
Trương Kim Huy Hậu
FB/EL/005828/0649
FB
Nguyễn Thụy Diễm Phước
FB/EL/005829/0649
FB
Diệp Minh Thùy
FB/EL/005830/0649
FB
Nguyễn Thị Tiên
FB/EL/005831/0649
FB
Lê Thanh Trúc
HK/EL/005833/0649
HK
Nguyễn Thi Hoa
HK/EL/005834/0649
HK
Nguyễn Thị Tùng
HK/EL/005835/0649
HK
Đàm Thị Nhung
HK/EL/005836/0649
HK
Phùng Thúy An
HK/EL/005837/0649
HK
Lê Thị Thu Thủy
HK/EL/005838/0649
HK
Nguyễn Mai Hương
HK/EL/005839/0649
HK
Phạm Thị Thu
HK/EL/005840/0649
HK
Lê Thị Hồng Thủy
HK/EL/005841/0649
HK
Nguyễn Thị Ngọc Hà
HK/EL/005842/0649
HK
Lê Thị Hiền
HK/EL/005843/0649
HK
Bùi Thị Sen
HK/EL/005844/0649
HK
Lê Thị Kiều Nương
HK/EL/005845/0649
HK
Võ Thị Tự Do
HK/EL/005846/0649
HK