THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Mã: 0650
Tên đơn vị (TA): Saigon Boulevard Complex Company Limited
Tên đơn vị (TV): Công ty TNHH Sài Gòn Boulevard Complex
Địa chỉ (TV): 39 Lê Duẩn
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO VIÊN (0)
ỨNG VIÊN (5)
Nguyễn Văn Minh
PB/EL/005870/0650
PB
Trần Thị Thu Hồng
PB/EL/005871/0650
PB
Nguyễn Thị Linh Đa
PB/EL/005872/0650
PB
Nguyễn Khắc Phong
PB/EL/005873/0650
PB
Phan Thị Hương Giang
PB/EL/005874/0650
PB