THÔNG TIN HỌC VIÊN:
Mã số: FO/EL/005813/0160
Họ và tên: Nguyễn Chí Hùng
Nghề: Lễ tân
Ngày đăng ký VTOS: 12/08/2011
Đào tạo viên đào tạo: Lê Hữu Thanh
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Palace Vũng Tàu
Tỉnh / Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH: