THÔNG TIN HỌC VIÊN:
Mã số: FB/EL/005815/0160
Họ và tên: Nguyễn Điền Anh
Nghề: Phục vụ nhà hàng
Ngày đăng ký VTOS: 22/10/2011
Đào tạo viên đào tạo: Nguyễn Công Thành
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Palace Vũng Tàu
Tỉnh / Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH: