THÔNG TIN HỌC VIÊN:
Mã số: FB/EL/005816/0160
Họ và tên: Huỳnh Minh Lâm
Nghề: Phục vụ nhà hàng
Ngày đăng ký VTOS: 12/08/2009
Đào tạo viên đào tạo: Nguyễn Hoàng Anh Phi
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Palace Vũng Tàu
Tỉnh / Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH: