THÔNG TIN HỌC VIÊN:
Mã số: FB/EL/005830/0649
Họ và tên: Diệp Minh Thùy
Nghề: Phục vụ nhà hàng
Ngày đăng ký VTOS: 07/05/2016
Đào tạo viên đào tạo: Mai Thị Ngọc Hồng
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Lotte Legend Saigon
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH: