THÔNG TIN HỌC VIÊN:
Mã số: HK/EL/005845/0649
Họ và tên: Lê Thị Kiều Nương
Nghề: Phục vụ buồng
Ngày đăng ký VTOS: 07/05/2016
Đào tạo viên đào tạo: Hồ Thị Giang
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Lotte Legend Saigon
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH: