THÔNG TIN HỌC VIÊN:
Mã số: PB/EL/005852/0648
Họ và tên: Đỗ Quốc Thái
Nghề: Kỹ thuật làm bánh Âu
Ngày đăng ký VTOS: 09/06/2016
Đào tạo viên đào tạo: Trần Thanh Huy
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Nikko Saigon
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH: