THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2541
Họ và tên: Nguyễn Xuân Mộng Hùng
Chứng chỉ số: 592/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khu nghỉ mát Six Senses Hideaway (Cty TNHH Du lịch Hồng Hải)
Tỉnh / Thành phố: Khánh Hòa
ỨNG VIÊN (0)