THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2542
Họ và tên: Đặng Thị Tú Quyên
Chứng chỉ số: 593/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Cty CP Khách sạn Hoàng Yến - Quy Nhơn
Tỉnh / Thành phố: Bình Định
ỨNG VIÊN (0)