THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2558
Họ và tên: Võ Tường Bảo Quốc
Chứng chỉ số: 609/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khu Nghỉ dưỡng Sài Gòn - Phú Quốc (Saigon Phu Quoc Resort & Spa) - Kien Giang
Tỉnh / Thành phố: Kiên Giang
ỨNG VIÊN (0)