THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/4390
Họ và tên: Cao Thị Liên
Chứng chỉ số: 633/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khu nghỉ mát Biển Xanh - Blue Ocean Life Resort (Công ty TNHH Biển Xanh) - Bình Thuận
Tỉnh / Thành phố: Bình Thuận
ỨNG VIÊN (0)