THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2582
Họ và tên: Trinh Quan Huy
Chứng chỉ số: 634/09
Ngày cấp: 20/05/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Imperial Vũng Tàu
Tỉnh / Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
ỨNG VIÊN (0)