Liên kết website:
 
 
 
 
TIN VTCB
 Giới thiệu Bộ công cụ giảm nghèo thông qua Du lịch của ILO
Tin đưa ngày: 04/03/2013
Được sự đồng ý của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Dự án EU đã biên dịch và phổ biến “Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch”. Bộ công cụ này là một phần hỗ trợ to lớn của ILO trong nỗ lực thúc đẩy việc làm bền vững trong ngành du lịch và nhằm đóng góp cho việc giảm nghèo thông qua du lịch và thúc đẩy việc làm tại khu vực nông thôn.

Với chủ đề là những cách mà du lịch có thể đóng góp vào giảm nghèo, nhóm đối tượng mục tiêu chính của bộ công cụ là cộng đồng địa phương/nông thôn và các doanh nghiệp nhỏ. Ngoài ra, nó cũng hướng tới các nhân tố trong phạm vi rộng hơn có mối quan tâm chung và cùng tham gia vào giảm nghèo thông qua du lịch như đại diện chính quyền từ trung ương tới địa phương, các tổ chức của người sử dụng lao động, công đoàn hay các tổ chức phi chính phủ đang hỗ trợ.

 

Bộ công cụ được xây dựng trên cơ sở 5 chương:

 

1.      Tổng quan về ngành du lịch và giảm nghèo

2.      Nguồn nhân lực, việc làm ổn định và đối thoại xã hội

3.      Xúc tiến và tiếp thị du lịch

4.      Thị trường du lịch

5.      Doanh nghiệp du lịch

 

Các chương có thể được sử dụng cùng nhau hoặc độc lập, toàn bộ hoặc từng phần, theo nhu cầu đào tạo của học viên và đào tạo viên. Một số phần cũng có thể được sử dụng cho mục đích khác như vận động chính sách, nâng cao nhận thức hay nguồn tài liệu nền tảng để tham khảo.

 

Không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của du lịch trong việc tạo việc làm và giảm nghèo tại các khu vực nông thôn của các nước đang phát triển và kém phát triển, khi du lịch ngày càng được ghi nhận như là một nguồn lực lớn đóng góp cho phát triển kinh tế. Hy vọng rằng thông qua đào tạo tại địa phương, quốc gia và vùng trong ngành kinh tế mũi nhọn này, bộ công cụ sẽ kích thích và khuyến khích các chiến lược và chính sách giảm nghèo.

Tải bộ công cụ bằng tiếng Việt: http://www.mediafire.com/view/?ufn66uwjoqxx2c4
Tải bộ công cụ bằng tiếng Anh: http://www.mediafire.com/view/?4gnl36euetpasr7

Dự án ESRT (www.esrt.vn)
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Khảo sát công tác giám sát và đánh giá dành cho Giáo viên và Đào tạo viên - (27/11/2012)
 • ESRT và UNESCO ký Thỏa thuận Hợp tác hỗ trợ Du lịch bền vững tại Việt nam - (22/10/2012)
 • Phổ biến tài liệu Hướng dẫn xây dựng giáo trình giảng dạy tiếng Anh dựa trên thang chuẩn TOEIC - (24/09/2012)
 • Thẩm định VTOS tháng 7/2012 tại Vũng Tàu - (02/07/2012)
 • Họp Ban Chỉ đạo Dự án ESRT tại Hà Nội - (15/06/2012)
 • Thẩm định VTOS tháng 6/2012 tại Cần Thơ - (11/06/2012)
 • CÔNG NHẬN TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH VTOS TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH CẦN THƠ - (07/06/2012)
 • Hội thảo về Luật Du lịch trong giai đoạn thực hiện Dự án ESRT - (08/05/2012)
 • Thông báo chuyển địa điểm Văn phòng BQL Dự án ESRT - (25/04/2012)
 • Ký biên bản Hợp tác giữa Dự án ESRT và Chương trình HITT - (10/04/2012)
 •  
  HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn