Liên kết website:
 
 
 
 
GIỚI THIỆU

Chính phủ Luxembourg (GoL) đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam (GoV) nâng cao năng lực nguồn nhân lực của ngành du lịch Việt Nam thông qua các dự án "Đào tạo nghiệp vụ Khách sạn tại Việt Nam" do Tổng cục Du lịch thực hiện. Là một cấu phần trong các dự án này, Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch (VTCB) - một cơ quan chuyên về công tác hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ khách sạn và lữ hành, xây dựng chương trình giảng dạy, thẩm định và kiểm tra, công nhận và cấp chứng chỉ duy nhất của ngành du lịch Việt Nam - đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập theo quyết định số 103/QĐ/TCDL ngày 24 tháng 4 năm 2003. Từ đó đến nay, VTCB đã hoạt động thẩm định và cấp chứng chỉ cho học sinh, sinh viên các trường và người lao động trong ngành du lịch.

VTCB có ba chức năng chính:

  • Xác định các ưu tiên đào tạo, quyết định thể loại và hình thức của chương trình đào tạo để cấp chứng chỉ theo yêu cầu của ngành. Với sự đồng ý của VNAT, MOET và MOLISA, VTCB sẽ chấp thuận các chương trình có đủ tư cách để cấp chứng chỉ.
  • Chứng nhận các cơ sở đào tạo có đủ tư cách sử dụng chương trình giảng dạy của VTCB cho đến việc cấp chứng chỉ quốc gia của VTCB.
  • Cấp chứng chỉ quốc gia cho các sinh viên và nhân viên trong ngành đã đáp ứng được các tiêu chuẩn của VTCB đề ra.

Cuối năm 2006, khi các dự án kết thúc cũng là lúc GoL ngừng tài trợ cho VTCB. Do đó, nhu cầu cấp bách là phải có nguồn tài chính ngắn hạn và lâu dài để đảm bảo tính bền vững của VTCB.

Cũng từ năm 2005, Dự án phát triển nguồn nhân lực Việt Nam do EU tài trợ cũng chính thức đi vào hoạt động, với mục tiêu tổng thể là "Nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng các nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở Việt Nam và giúp Chính phủ và các doanh nghiệp có thể duy trì và đảm bảo được chất lượng và số lượng khi hoàn thành Dự án" với trọng tâm là xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS. Ở đây có thể thấy rõ sự liên kết chặt chẽ giữa các mục tiêu của Dự án EU và vai trò của VTCB cũng như sự phụ thuộc tương hỗ giữa hai tổ chức. Vì vậy, sau các dự án do GoL tài trợ, VTCB tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Dự án EU để duy trì các hoạt động.

Vừa qua, theo yêu cầu chính thức của VTCB, trong khuôn khổ tài trợ Dự án EU, Liên minh châu Âu EU đã nhất trí cấp một khoản ngân sách 495.460 Euro cho VTCB trong thời gian 24 tháng đến 31/1/2010 nhằm “Đảm bảo giúp VTCB thực hiện hệ thống VTOS độc lập bằng cách xây dựng bộ khung cơ sở đối nội và đối ngoại cần thiết, tăng cường năng lực cũng như giữ gìn tính bền vững của VTCB và để VTCB tự lực sau khi dự án kết thúc.”

Tiếp theo sự thành công của Dự án VNHRDT Project, Liên minh Châu Âu tiếp tục tài trợ cho chính phủ Việt Nam một dự án kỹ thuật lớn nhất về Du lịch từ trước đến nay: “Dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (ESRT – Environmentally & Socially Responsible Tourism Capacity Development Programme) từ năm 2011 - 2015.

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án ESRT, Hội đồng VTCB tiếp tục được xác định là đơn vị đặc biệt quan trọng trong việc phát triển bền vững chất lượng đội ngũ lao động trong ngành Du lịch Việt Nam thông qua việc thúc đẩy và vận hành hệ thống VTOS. Dự án tiếp tục hỗ trợ Hội đồng VTCB với các chương trình xây dựng năng lực, phát triển hệ thống VTOS cũng như kế hoạch phát triển bền vững của Hội đồng VTCB.

Hội đồng VTCB hiện cũng được Tổng cục Du lịch xác định là cơ quan thực hiện Hiệp định thừa nhận lẫn nhau về Du lịch giữa các nước ASEAN (MRA). Trong đó, Hội đồng VTCB sẽ đóng vai trò là “Hội đồng tư vấn du lịch” và “Cơ quan thẩm định và cấp chứng chỉ Du lịch” của Việt Nam.

 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn