Liên kết website:
 
 
 
 
KỲ THẨM ĐỊNH
Tổng số: 482 Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
021/08 Phục vụ buồng27/05/200827/05/2008Khách sạn Sunrise Nha Trang4
020/08 Phục vụ buồng26/05/200826/05/2008Khách sạn Sunrise Nha Trang6
019/08 Phục vụ buồng15/05/200815/05/2008Khách sạn Vũng Tàu (Cap Saint Jacquest)6
018/08 Phục vụ buồng14/05/200814/05/2008Khách sạn Ngôi sao DIC3
017/08 Lễ tân14/05/200814/05/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu5
016/08 Phục vụ buồng11/05/200811/05/2008Khách sạn Quê Hương 45
015/08 Phục vụ buồng10/05/200810/05/2008Khách sạn Quê Hương 45
014/08 Lễ tân10/05/200810/05/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn5
013/08 Lễ tân09/05/200809/05/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn2
012/08 Phục vụ nhà hàng08/05/200808/05/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM8
011/08 Phục vụ nhà hàng07/05/200807/05/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM8
010/08 Nghiệp vụ buồng26/04/200826/04/2008Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội4
008/08 An ninh khách sạn21/04/200821/04/2008Khách sạn Hương Giang2
009/08 Lễ tân21/04/200821/04/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế2
007/08 Phục vụ buồng18/04/200818/04/2008Khách sạn Sài gòn Tourane3
006/08 Phục vụ nhà hàng17/04/200817/04/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa8
005/08 Phục vụ nhà hàng31/03/200831/03/2008Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa4
004/08 An ninh khách sạn28/03/200828/03/2008Khách sạn Nhà hát Thăng Long2
003/08 An ninh Khách sạn28/03/200828/03/2008Khách sạn M2
002/08 An ninh Khách sạn27/03/200827/03/2008Khách sạn M5
001/08 Nghiệp vụ buồng15/03/200815/03/2008Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội4
011/07 Nghiệp vụ buồng14/12/200714/12/2007Khách sạn Nikko Hà Nội2
010/07 Nghiệp vụ buồng06/12/200706/12/2007Khách sạn Ngôi sao DIC3
009/07 Nghiệp vụ Lễ tân05/12/200705/12/2007Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu3
008/07 Nghiệp vụ Lễ tân04/12/200704/12/2007Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn2
007/07 Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng03/12/200703/12/2007Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM4
006/07 Nghiệp vụ buồng01/12/200701/12/2007Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế4
005/07 Nghiệp vụ Lễ tân30/11/200730/11/2007Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế3
004/07 Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng29/11/200729/11/2007Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế4
003/07 Nghiệp vụ buồng27/11/200727/11/2007Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội2
002/07 Nghiệp vụ buồng27/11/200727/11/2007Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội2
001/07 Nghiệp vụ nhà hàng26/11/200726/11/2007Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa4
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn