Liên kết website:
 
 
 
 
KỲ THẨM ĐỊNH
Tổng số: 482 Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
186/09 Nghiệp vụ lễ tân22/09/200922/09/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn6
185/09 Nghiệp vụ lễ tân21/09/200921/09/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn3
183/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Âu21/09/200921/09/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế5
184/09 Kỹ thuật làm bánh Âu21/09/200921/09/2009Khu nghỉ mát Ana Mandara (Công ty Du lịch Hải Dương) - Khánh Hòa3
182/09 Kỹ thuật làm bánh Âu20/09/200920/09/2009Khách sạn Sunrise Nha Trang2
181/09 Kỹ thuật làm bánh Âu19/09/200919/09/2009Khách sạn Sunrise Nha Trang2
180/09 Nghiệp vụ nhà hàng19/09/200919/09/2009Khách sạn Green Plaza Đà Nẵng5
179/09 Kỹ thuật làm bánh Âu19/09/200919/09/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế2
175/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam18/09/200918/09/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế6
176/09 Kỹ thuật làm bánh Âu18/09/200918/09/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế3
177/09 Nghiệp vụ buồng18/09/200918/09/2009Khách sạn Hội An4
178/09 Nghiệp vụ lễ tân18/09/200918/09/2009Khách sạn Hội An2
174/09 Nghiệp vụ buồng17/09/200917/09/2009Khách sạn Hội An6
173/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Âu17/09/200917/09/2009Khu nghỉ mát Furama7
172/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam17/09/200917/09/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế4
170/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Âu16/09/200916/09/2009Khu nghỉ mát Furama4
171/09 Nghiệp vụ buồng16/09/200916/09/2009Khách sạn Hội An6
167/09 Nghiệp vụ buồng16/09/200916/09/2009Khách sạn Kinh Thành (La Residence) - Huế2
168/09 Nghiệp vụ buồng16/09/200916/09/2009Khách sạn Làng Hành Hương (Pilgrimage) - Huế3
169/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn16/09/200916/09/2009Khách sạn Làng Hành Hương (Pilgrimage) - Huế2
165/09 Nghiệp vụ buồng15/09/200915/09/2009Khách sạn Kinh Thành (La Residence) - Huế5
166/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam15/09/200915/09/2009Khu nghỉ mát Furama6
164/09 Nghiệp vụ lễ tân15/09/200915/09/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế4
163/09 Nghiệp vụ lễ tân14/09/200914/09/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế6
161/09 Nghiệp vụ buồng28/08/200928/08/2009Khách sạn Nhà hát Thăng Long3
162/09 Nghiệp vụ buồng28/08/200928/08/2009Khách sạn Hilton3
160/09 Nghiệp vụ lễ tân27/08/200927/08/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn2
159/09 Nghiệp vụ nhà hàng27/08/200927/08/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa5
156/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam26/08/200926/08/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa5
158/09 Nghiệp vụ lễ tân26/08/200926/08/2009Công ty TNHH Khách sạn Bến Thành - Norfolk6
157/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn26/08/200926/08/2009Khách sạn Victoria Hội An Beach Resort & Spa3
154/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn25/08/200925/08/2009Khách sạn Victoria Hội An Beach Resort & Spa5
153/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam25/08/200925/08/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa5
155/09 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch25/08/200925/08/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn3
152/09 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch24/08/200924/08/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn1
151/09 Nghiệp vụ nhà hàng24/08/200924/08/2009Khách sạn Hội An4
150/09 Nghiệp vụ nhà hàng23/08/200923/08/2009Khách sạn Hội An4
149/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Âu23/08/200923/08/2009Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội6
146/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam22/08/200922/08/2009Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội6
148/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam22/08/200922/08/2009Khu nghỉ mát Ana Mandara (Công ty Du lịch Hải Dương) - Khánh Hòa6
147/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn22/08/200922/08/2009Khách sạn Hội An5
144/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn21/08/200921/08/2009Khách sạn Hội An5
145/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam21/08/200921/08/2009Khu nghỉ mát Ana Mandara (Công ty Du lịch Hải Dương) - Khánh Hòa3
143/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Âu21/08/200921/08/2009Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội11
142/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Âu21/08/200921/08/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa3
139/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Âu20/08/200920/08/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa6
141/09 Nghiệp vụ nhà hàng20/08/200920/08/2009Khách sạn Sunrise Nha Trang6
140/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn20/08/200920/08/2009Khách sạn Hội An4
138/09 Nghiệp vụ nhà hàng19/08/200919/08/2009Khách sạn Sunrise Nha Trang3
137/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Âu19/08/200919/08/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa6
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn