Liên kết website:
 
 
 
 
KỲ THẨM ĐỊNH
Tổng số: 482 Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
086/09 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch22/06/200922/06/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn3
085/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn21/06/200921/06/2009Khách sạn Hương Sen4
084/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam20/06/200920/06/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM5
083/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam19/06/200919/06/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM5
081/09 Nghiệp vụ lễ tân19/06/200919/06/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế3
082/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam19/06/200919/06/2009Khu nghỉ mát Six Senses Hideaway (Cty TNHH Du lịch Hồng Hải)4
079/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam18/06/200918/06/2009Khu nghỉ mát Ana Mandara (Công ty Du lịch Hải Dương) - Khánh Hòa3
078/09 Nghiệp vụ buồng18/06/200918/06/2009Khách sạn Làng Hành Hương (Pilgrimage) - Huế4
080/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam18/06/200918/06/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM3
077/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam16/06/200916/06/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa3
078/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam30/05/200930/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế3
075/09 Nghiệp vụ nhà hàng29/05/200929/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế4
076/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam29/05/200929/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế4
074/09 Nghiệp vụ lễ tân29/05/200929/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội4
077/09 Nghiệp vụ nhà hàng29/05/200929/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM7
073/09 Nghiệp vụ nhà hàng28/05/200928/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM6
071/09 Nghiệp vụ lễ tân28/05/200928/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội3
072/09 Nghiệp vụ lễ tân28/05/200928/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế5
069/09 Nghiệp vụ lễ tân27/05/200927/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế3
070/09 Nghiệp vụ nhà hàng27/05/200927/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM6
068/09 Nghiệp vụ buồng27/05/200927/05/2009Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake12
066/09 Nghiệp vụ buồng26/05/200926/05/2009Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake2
065/09 Nghiệp vụ buồng26/05/200926/05/2009Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội3
067/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam26/05/200926/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No1) - Trường THNV Du lịch TPHCM3
470/09 Nghiệp vụ Nhà hàng25/05/200925/05/2009Khách sạn Imperial Vũng Tàu1
064/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn24/05/200924/05/2009Khu nghỉ mát Victoria Phan Thiết (CTy Làng Du lịch Phan Thiết)5
061/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn23/05/200923/05/2009Khu nghỉ mát Victoria Phan Thiết (CTy Làng Du lịch Phan Thiết)6
062/09 Nghiệp vụ buồng23/05/200923/05/2009Khách sạn Bông Sen3
063/09 Nghiệp vụ buồng23/05/200923/05/2009Khách sạn Palace Sài Gòn7
059/09 Nghiệp vụ buồng22/05/200922/05/2009Khách sạn Sài gòn Tourane3
060/09 Nghiệp vụ buồng22/05/200922/05/2009Khách sạn Bông Sen7
056/09 Nghiệp vụ buồng21/05/200921/05/2009Khách sạn Hội An2
057/09 Nghiệp vụ nhà hàng21/05/200921/05/2009Khách sạn Hội An4
058/09 Nghiệp vụ lễ tân21/05/200921/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn2
055/09 Nghiệp vụ lễ tân20/05/200920/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn4
054/09 Nghiệp vụ buồng20/05/200920/05/2009Khách sạn Hội An7
053/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn19/05/200919/05/2009Khách sạn Hội An6
052/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam18/05/200918/05/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa2
VT/2009 Nghiệp vụ Nhà hàng01/05/200901/05/2009Khách sạn Imperial Vũng Tàu1
051/09 Nghiệp vụ buồng29/04/200929/04/2009Khách sạn Ngôi sao DIC5
050/09 Nghiệp vụ buồng28/04/200928/04/2009Khách sạn Vũng Tàu (Cap Saint Jacquest)2
049/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Âu28/04/200928/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế2
048/09 Nghiệp vụ nhà hàng28/04/200928/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu3
047/09 Nghiệp vụ lễ tân28/04/200928/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội3
044/09 Nghiệp vụ lễ tân27/04/200927/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội2
046/09 Nghiệp vụ nhà hàng27/04/200927/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu3
045/09 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam27/04/200927/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế4
043/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn26/04/200926/04/2009Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel)5
042/09 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn25/04/200925/04/2009Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel)5
041/09 Nghiệp vụ lễ tân25/04/200925/04/2009Trung tâm thẩm định VTCB tại Huế (No1) - Trường CĐ nghề Du lịch Huế2
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn